Na co zwrócić uwagę, wybierając szkolenie SEP?

Szkolenia SEP są prowadzone przez wiele różnych ośrodków i centrów kształcenia. Kursy są przy tym dostępne w kilku różnych wariantach. Ich wybór powinien być podyktowany dynamiką wykonywanej pracy, oraz nabytym dotychczas doświadczeniem.

Warianty szkoleń

Uprawnienia sepowskie, mogą dotyczyć różnego rodzaju urządzeń i instalacji, przy których mają być wykonywane określone prace. Kurs na poziomie G1 dotyczy elektryki, poziom G2 dotyczy energetyki, zaś G3- gazownictwa.

Kurs w ramach poszczególnych uprawnień SEP elektryk odbywa zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Programy w ramach danego szkolenia SEP są dopasowywane indywidualnie do każdego rodzaju stanowiska. Wiedza teoretyczna obejmuje normy prawne i techniczne obsługi urządzeń do 1kV. Z kolei wiedza praktyczna dotyczy użytkowania, montażu, konserwacji remontów oraz prac kontrolnych, przeprowadzanych w ramach określonych urządzeń i instalacji.

Kurs G1

Szkolenie jest stworzone dla osób, chcących uzyskać uprawnienia do 1kV do pracy przy użytkowaniu oraz nadzorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Tematyka szkolenia dotyczy m.in.:
kurs SEP do 1 kV Warszawa
Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących uzyskać uprawnienia do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Tematyka szkolenia to między innymi:
*zasad postępowania podczas tworzenia sieci i obsłudze instalacji oraz urządzeń,
*tworzenia przyłączeń instalacji i urządzeń,
*zasad budowy i działania oraz warunków technicznych urządzeń, a także instalacji.

Kurs G2

Szkolenie zapewnia informacje teoretyczne i praktyczne, przydatne dla sep elektryka pracy przy eksploatacji i nadzorze urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, używają i przekazują ciepło. Tematyka dotyczy m.in.:
*zasad przyłączania instalacji a także urządzeń do sieci,
*reguł konstrukcji, działania oraz warunków technicznych dla urządzeń i instalacji,
*zasad właściwego programowania sieci, urządzeń i instalacji.

Kurs G3

Szkolenie powstało z myślą o osobach, które chcą uzyskać uprawnienia sepowskie w ramach pracy i dozoru sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Tematyka kursu dotyczy m.in.:
*przyłączania i montowania instalacji i urządzeń w ramach sieci,
*zasad programowania instalacji, sieci i urządzeniach, połączone z ich zrównoważoną eksploatacją.

icalcom.pl domains.pl zobacz