Jak pracujący w Danii Polacy mogą uzyskać zwrot podatku?

Osoby z Polski, które pracowały lub pracują w Danii muszą odprowadzać podatki. W tym skandynawskim kraju są one jedne z najwyższych w Europie, ale kwotę, którą należy oddać SKAT można zmniejszyć korzystać z licznych ulg i odliczeń.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot podatku z Danii?

Podatnicy muszą pamiętać o tym, aby zeznanie podatkowe złożyć w terminie. Można to zrobić do 1 maja lub do 1 lipca. Informacja o tym do kiedy należy rozliczyć się ze SKAT znajduje się w przesłanym przez niego formularzu. Składając deklarację podatkową – można to zrobić osobiście, przez internet albo za pośrednictwem biura podatkowego z Polski – należy pamiętać o dołączeniu ważnych dokumentów. Oto te, o których nie można zapomnieć:

  • kopia umowy potwierdzającej, że jesteśmy legalnie zatrudnieni na terenie Danii;
  • paski pensji;
  • wystawione przez SKAT wstępne rozliczenie podatku za dany rok podatkowy.

Osoby, które składają wniosek o zwrot podatku z Danii powinny podać także kody Nemid oraz Tastselv wraz z hasłem dostępu do nich.

Ulgi, które zwiększą kwotę zwrotu

Pracownicy z Polski, którzy do Danii przyjechali tylko do pracy tymczasowej wyrabiając kartę podatkową powinni pamiętać o tym, aby dołączyć do niej zaświadczenie o tym, że nie mieszkają na terenie tego kraju. W przypadku, gdy ich pracodawca nie pokrywa im kosztów pobytu w Danii będą mogli koszty przebywania poza domem. Pracownicy z Polski mogą odliczyć również koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy pod warunkiem, że dzieli je w obie strony odległość powyżej 24 kilometrów. Ulga ta przysługuje niezależnie od tego, jaki środek transportu jest wykorzystywany. Oczywiście należy ponoszone koszty udokumentować dołączając na przykład rachunki za paliwo. Osoby legalnie pracujące w Danii mogą rozliczać się samodzielnie lub z małżonkiem; aby móc rozliczać się wspólnie należy dołączyć akt ślubu.

kie-pioro.pl dge-o-rama.com zobacz wiecje