Szkolenie z oceny pracownika - zwiększ efektywność swoich pracowników

Na zarządzanie zasobami ludzkimi składa się następujące elementy: planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji, motywowanie oraz sprawowanie kontroli. Ocena pracownicza znajduje się w zakresie funkcji motywacyjnych zarządzania. W ostatnim czasie stała się ona bardzo popularna w wielu firmach. Przedstawiamy kilka ważnych informacji na jej temat. Wyjaśnimy, dlaczego jest ona tak ważna.

Korzyści z udziału z oceny pracownika

Szkolenia są skierowane do osób, które zarządzają pracownikami. Częstotliwość ocen zależy od danej firmy (niektóre przeprowadzają ją kwartalnie, półrocznie lub rocznie).

Zalety uczestnictwa w szkoleniu:

- uczestnik zdobędzie narzędzia, dzięki którym będzie potrafił odpowiednio przeprowadzić rozmowę oceniającą,
- uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sposobu przeprowadzenia rozmowy, aby była ona motywacyjna i efektywna,
- uczestnik będzie potrafił rozwiązywać problemy podległego zespołu,
- uczestnik pozna metody, w jaki nawiązać relacje z podwładnymi pracownikami,
- po osiągnięciu w/w wiedzy i wprowadzeniu w życie metod i narzędzi skutecznej oceny pracowniczej, uczestnikowi wzrośnie efektywność i jakość pracy, a pracownicy będą czuli się sprawiedliwie oceniani.

Szkolenie z oceny pracownika - gdzie szukać?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób należy właściwie ocenić pracownika, aby go zmotywować - koniecznie skorzystaj ze szkolenia. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową hasło: "szkolenie z oceny pracownika". Wyświetli Ci się lista firm oraz osób, które świadczą takie usługi.Szkolenie z oceny pracownika ma charakter warsztatowy. Uczestnik nabywa praktycznych umiejętności w zakresie oceniania. Dzięki uzyskanej wiedzy będzie wiedział, w jaki sposób przeprowadzić rozmowę oceniającą, aby zmotywować podległego pracownika.

Przykład agendy ze szkolenia

Szkolenia mają jeden cel - przygotować uczestnika w taki sposób, aby potrafił on skutecznie przeprowadzić rozmowę oceniającą pracownika. Szkolenie składa się z części wprowadzającej oraz z części praktycznej.

Etapy szkolenia: 1. Wprowadzenie w temat. Wyjaśnienie pojęć i definicji. 2. Przedstawienie korzyści z oceny pracownika. 3. Prezentacja karty oceny. 4. Kompetencje. 5. Wskaźniki kompetencji. 6. Projektowanie i wprowadzanie w życie systemu ocen pracowniczych. 7. Prowadzenie rozmowy oceniającej pracownika.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl