Przechowywanie materiałów budowlanych

Materiały budowlane bardzo często podatne są na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne. Dlatego ogromnie ważne jest ich właściwe przechowywanie i zabezpieczenie. Większość firm z branży budowlanej wydziela odpowiednie miejsca, w których można składować materiały.

Etap planowania budowy

Już na etapie planowania budowy warto określić, w jakiej lokalizacji znajdą się materiały budowlane. Ma to szczególne znaczenie jeżeli decydujemy się zamówić od razu większą partię towaru. Warto mieć świadomość, że do przechowywania materiału budowlanych nie są potrzebne żadne dodatkowe zezwolenia.

To na jakie miejsce się zdecydujemy jest ściśle związane z rodzajem i zakresem prowadzonych prac. Pamiętajmy, aby możliwy był szybki transport materiałów. Jeżeli przechowujemy cement lub zaprawę to dobrze również niedaleko zgromadzić zapasy piasku i żwiru. Logistyka całego przedsięwzięcia może znacząco poprawić efektywność prac budowlanych.

Transport materiałów budowlanych

Jeżeli już ulokujemy materiały budowlane to pamiętajmy o zapewnienie odpowiedniej drogi, którą będą one transportowane. Mniejsze i lżejsze worki można przenosić ręcznie, cięższe na przykład na taczkach. W przypadku całych palet z materiałem konieczne jest zbudowanie w miarę utwardzonej drogi, ponieważ ich przewożenie odbywa się najczęściej z wykorzystaniem wózków widłowych, które źle funkcjonują na nierównej i grząskiej nawierzchni.

Podczas transportu ważne jest bezpieczeństwo. Zarówno materiały powinny być chronione, ofoliowane i przymocowane do palet, ale także osoby zajmujące się przewozem muszą znać wagę materiałów budowlanych, ich właściwości i zagrożenia związane z ewentualnym rozsypaniem oraz rozlaniem. Zabronione prawem jest transportowanie przedmiotów o nieznanych parametrach.

Oznaczenie miejsca przechowywania

Miejsce przechowywania materiałów budowlanych powinno być dobrze oznaczone. Konieczne jest także zamontowanie oświetlenia i zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą.

Oprócz ochrony przed czynnikami zewnętrznymi materiały muszą być również tak przechowywane, aby same nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia pracowników i nie wpływały negatywnie na środowisko.

Artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone przez składy budowlane Attic Kraków

hushsmsapk.com galoo.pl 4-bet.com.pl